ผลการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ ๖๒
ณ โรงเรียนประตูชัย และโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ระหว่าง วันที่ ๑๓-๑๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดตาลเอน (โศถนชนูปถัมภ์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสิทธิพยากรณ์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดพระญาติการาม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดดาวคะนอง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 55 เข้าร่วม 4  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน