ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ ๖๒
ณ โรงเรียนประตูชัย และโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ระหว่าง วันที่ ๑๓-๑๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนประตูชัย สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านลำแดง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดศาลาลอย สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 76 เงิน 4  
5 โรงเรียนวัดบึง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 72 เงิน 5  
6 โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 71 เงิน 6  
7 โรงเรียนวัดสะแก สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 68 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนวัดดอนประดู่ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 65 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนวัดโคกช้าง(ราษฎร์บำรุง) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 61 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนชุมชนโคกม่วงเผอิญศรีภูธรอุปภัมภ์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 58 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนวัดสามบัณฑิต สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 58 เข้าร่วม 10  
12 โรงเรียนวัดโตนด สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 58 เข้าร่วม 10  
13 โรงเรียนวัดสามเรือน สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 57 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนวัดห้วยจระเข้ (เกตุอร่ามอุปถัมภ์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 57 เข้าร่วม 13  
15 โรงเรียนบ้านบ่อตาโล่ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 56 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนวัดนาค สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 56 เข้าร่วม 15  
17 โรงเรียนวัดลาดทราย สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 56 เข้าร่วม 15  
18 โรงเรียนวัดหนองบัว สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 55 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนชุมชนวัดสำพะเนียง (แร่ผดุงวิทยา) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 54 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนวัดพระญาติการาม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 54 เข้าร่วม 19  
21 โรงเรียนวัดอุโลม (วิสูตรอนุสรณ์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 54 เข้าร่วม 19  
22 โรงเรียนแสงทวีปวิทยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 53 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนวัดบ้านม้า สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน