หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ กิจกรรมท้องถิ่น
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
ปฐมวัย

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนประตูชัย 103 49 54.44% 22 24.44% 11 12.22% 8 8.89% 90
2 โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 59 37 67.27% 12 21.82% 4 7.27% 2 3.64% 55
3 โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล 57 34 64.15% 9 16.98% 5 9.43% 5 9.43% 53
4 โรงเรียนวัดพระญาติการาม 57 26 49.06% 16 30.19% 7 13.21% 4 7.55% 53
5 โรงเรียนวัดนาค 34 19 55.88% 6 17.65% 1 2.94% 8 23.53% 34
6 โรงเรียนรอตเสวกวิทยา 32 16 53.33% 6 20% 4 13.33% 4 13.33% 30
7 โรงเรียนวัดเจริญธรรม เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์ 29 15 51.72% 5 17.24% 5 17.24% 4 13.79% 29
8 โรงเรียนยอแซฟอยุธยา 24 13 65% 2 10% 2 10% 3 15% 20
9 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ (วังน้อย) 45 12 29.27% 13 31.71% 8 19.51% 8 19.51% 41
10 โรงเรียนแสงทวีปวิทยา 35 12 44.44% 8 29.63% 2 7.41% 5 18.52% 27
11 โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์) 23 12 54.55% 5 22.73% 2 9.09% 3 13.64% 22
12 โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ 33 11 35.48% 9 29.03% 5 16.13% 6 19.35% 31
13 โรงเรียนวัดโคกช้าง(ราษฎร์บำรุง) 33 11 42.31% 9 34.62% 4 15.38% 2 7.69% 26
14 โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ 29 11 44% 6 24% 2 8% 6 24% 25
15 โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บำรุง) 26 10 41.67% 4 16.67% 2 8.33% 8 33.33% 24
16 โรงเรียนวัดมเหยงค์ 15 10 66.67% 0 0% 3 20% 2 13.33% 15
17 โรงเรียนวัดภาชี 23 9 47.37% 6 31.58% 1 5.26% 3 15.79% 19
18 โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (คุณศรีประเสริฐฯ) 24 9 39.13% 4 17.39% 4 17.39% 6 26.09% 23
19 โรงเรียนบวรวิทยา 20 9 50% 4 22.22% 3 16.67% 2 11.11% 18
20 โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) 34 8 26.67% 12 40% 7 23.33% 3 10% 30
21 โรงเรียนชุมชนวัดระโสม 21 8 42.11% 7 36.84% 1 5.26% 3 15.79% 19
22 โรงเรียนวัดบ้านม้า 24 8 38.1% 5 23.81% 5 23.81% 3 14.29% 21
23 โรงเรียนวัดศรีประชา 24 8 38.1% 5 23.81% 5 23.81% 3 14.29% 21
24 โรงเรียนเปรมฤทัย 19 8 44.44% 5 27.78% 3 16.67% 2 11.11% 18
25 โรงเรียนวัดสะแก 21 8 42.11% 4 21.05% 5 26.32% 2 10.53% 19
26 โรงเรียนวัดพระแก้ว โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร 16 8 53.33% 3 20% 2 13.33% 2 13.33% 15
27 โรงเรียนวัดหันตรา 13 8 61.54% 3 23.08% 1 7.69% 1 7.69% 13
28 โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์ 15 8 61.54% 2 15.38% 2 15.38% 1 7.69% 13
29 โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 11 8 72.73% 2 18.18% 1 9.09% 0 0% 11
30 โรงเรียนวัดดาวคะนอง 29 7 25% 12 42.86% 4 14.29% 5 17.86% 28
31 โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ 37 7 20% 11 31.43% 9 25.71% 8 22.86% 35
32 โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช) 25 7 29.17% 7 29.17% 7 29.17% 3 12.5% 24
33 โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ 2 22 7 36.84% 4 21.05% 3 15.79% 5 26.32% 19
34 โรงเรียนวัดผึ่งแดด (บุญสืบวิชชนูปถัมภ์) 19 7 43.75% 4 25% 3 18.75% 2 12.5% 16
35 โรงเรียนวัดคานหาม 28 7 35% 4 20% 1 5% 8 40% 20
36 โรงเรียนวัดมณฑลประสิทธิ์ (อาจธวัชประชานุกูล) 13 7 53.85% 2 15.38% 2 15.38% 2 15.38% 13
37 โรงเรียนตะโกดอนหญ้านาง 11 7 70% 1 10% 2 20% 0 0% 10
38 โรงเรียนประชาศึกษา 16 6 37.5% 6 37.5% 2 12.5% 2 12.5% 16
39 โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ 21 6 35.29% 5 29.41% 3 17.65% 3 17.65% 17
40 โรงเรียนเทศบาลวัดตองปุโบราณคณิตสรณ์ 13 6 46.15% 2 15.38% 4 30.77% 1 7.69% 13
41 โรงเรียนวัดลำพระยา (แช่มช้อยวิทยา) 15 6 50% 1 8.33% 3 25% 2 16.67% 12
42 โรงเรียนวัดปรีดาราม 14 6 50% 1 8.33% 1 8.33% 4 33.33% 12
43 โรงเรียนวัดแก้วตา (สมุนพรฉิมประชาสรรค์) 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
44 โรงเรียนวัดดอนพุดซา 21 5 26.32% 7 36.84% 3 15.79% 4 21.05% 19
45 โรงเรียนบ่อแร่ 16 5 31.25% 5 31.25% 5 31.25% 1 6.25% 16
46 โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์) 21 5 29.41% 5 29.41% 3 17.65% 4 23.53% 17
47 โรงเรียนวัดโตนดเตี้ย 14 5 35.71% 5 35.71% 2 14.29% 2 14.29% 14
48 โรงเรียนวัดสนามทองมิตรภาพที่ 180 14 5 38.46% 3 23.08% 5 38.46% 0 0% 13
49 โรงเรียนวัดไก่เตี้ย 10 5 62.5% 3 37.5% 0 0% 0 0% 8
50 โรงเรียนวัดบ้านดาบ 11 5 55.56% 2 22.22% 1 11.11% 1 11.11% 9
51 โรงเรียนเตรียมนานาชาติอยุธยา 11 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
52 โรงเรียนชุมชนโคกม่วงเผอิญศรีภูธรอุปภัมภ์ 9 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 1 14.29% 7
53 โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) 10 5 71.43% 0 0% 1 14.29% 1 14.29% 7
54 โรงเรียนวัดพะยอม 20 4 21.05% 8 42.11% 2 10.53% 5 26.32% 19
55 โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง 20 4 20% 7 35% 4 20% 5 25% 20
56 โรงเรียนวัดสุคันธาราม (สุคันธวิทยาคาร) 16 4 28.57% 6 42.86% 1 7.14% 3 21.43% 14
57 โรงเรียนวัดกลางคลองสระบัว 14 4 30.77% 4 30.77% 4 30.77% 1 7.69% 13
58 โรงเรียนวัดศิวาราม 14 4 44.44% 3 33.33% 1 11.11% 1 11.11% 9
59 โรงเรียนสิทธิพยากรณ์ 10 4 50% 2 25% 2 25% 0 0% 8
60 โรงเรียนวัดไก่จ้น (ชลประทานอุปถัมภ์) 15 4 44.44% 1 11.11% 4 44.44% 0 0% 9
61 โรงเรียนศิริเสนาวิทยา 7 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
62 โรงเรียนมุสลิมบำรุง 5 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
63 โรงเรียนวัดศาลาลอย 23 3 13.64% 10 45.45% 7 31.82% 2 9.09% 22
64 โรงเรียนวัดนาอุ่น 18 3 17.65% 8 47.06% 4 23.53% 2 11.76% 17
65 โรงเรียนบ้านเป็ด 12 3 30% 6 60% 1 10% 0 0% 10
66 โรงเรียนบ้านลำแดง 23 3 13.64% 5 22.73% 8 36.36% 6 27.27% 22
67 โรงเรียนวัดพนัญเชิง 21 3 21.43% 5 35.71% 2 14.29% 4 28.57% 14
68 โรงเรียนบ้านบ่อตาโล่ 14 3 23.08% 5 38.46% 1 7.69% 4 30.77% 13
69 โรงเรียนวัดราษฎร์บำเพ็ญ (กริ่ง - สง่า ศิษย์อุปถัมภ์) 11 3 33.33% 5 55.56% 0 0% 1 11.11% 9
70 โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์ (วิบูลย์บำรุง) 21 3 21.43% 4 28.57% 2 14.29% 5 35.71% 14
71 โรงเรียนวัดบางเพลิง (คงสกุลมากอุทิศ) 9 3 37.5% 3 37.5% 2 25% 0 0% 8
72 โรงเรียนบ้านดอนข่อย 20 3 17.65% 2 11.76% 7 41.18% 5 29.41% 17
73 โรงเรียนวัดสามเรือน 7 3 42.86% 2 28.57% 0 0% 2 28.57% 7
74 โรงเรียนอิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ 14 3 42.86% 1 14.29% 2 28.57% 1 14.29% 7
75 โรงเรียนวัดหนองน้ำส้ม (เจียนวิทยาคาร) 6 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
76 โรงเรียนวัดโพธิ์เอน 8 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 2 28.57% 7
77 โรงเรียนวัดทอง (สามัคคยานุสรณ์) 7 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
78 โรงเรียนวัดกุฎีประสิทธิ์ 6 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
79 โรงเรียนวัดตูม 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
80 โรงเรียนวัดโพธิ์สาวหาญ 9 3 37.5% 0 0% 4 50% 1 12.5% 8
81 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 8 3 37.5% 0 0% 2 25% 3 37.5% 8
82 โรงเรียนวัดช้าง 5 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
83 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง (วาสนานุกูล) 6 3 50% 0 0% 0 0% 3 50% 6
84 โรงเรียนวัดบ้านช้าง 33 2 6.9% 15 51.72% 5 17.24% 7 24.14% 29
85 โรงเรียนวัดบัวงาม 22 2 11.76% 8 47.06% 4 23.53% 3 17.65% 17
86 โรงเรียนบ้านคู้คด 12 2 18.18% 6 54.55% 2 18.18% 1 9.09% 11
87 โรงเรียนชุมชนวัดสำพะเนียง (แร่ผดุงวิทยา) 11 2 20% 4 40% 2 20% 2 20% 10
88 โรงเรียนวัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บํารุง) 8 2 25% 3 37.5% 1 12.5% 2 25% 8
89 โรงเรียนวัดเรือแข่ง (ประชาอุปถัมภ์) 7 2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 7
90 โรงเรียนวัดศรีภวังค์ 6 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
91 โรงเรียนประชาผดุงวิทย์ (ฟ้อน ฟุ้ง อุทิศ) 7 2 28.57% 3 42.86% 0 0% 2 28.57% 7
92 โรงเรียนโพธิ์ราษฎร์บำรุง 17 2 12.5% 2 12.5% 5 31.25% 7 43.75% 16
93 โรงเรียนวัดเกาะเลิ่ง 9 2 28.57% 2 28.57% 2 28.57% 1 14.29% 7
94 โรงเรียนวัดจําปา(อ.อุทัย) 7 2 28.57% 2 28.57% 2 28.57% 1 14.29% 7
95 โรงเรียนเทศบาลวัดป่าโค 6 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 6
96 โรงเรียนวัดนางคุ่ม 15 2 18.18% 2 18.18% 0 0% 7 63.64% 11
97 โรงเรียนชุมชนวัดสุเมธ 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
98 โรงเรียนวัดดอนประดู่ 5 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
99 โรงเรียนชุมชนวัดโขดเขมาราม 8 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 2 33.33% 6
100 โรงเรียนวัดทองทรงธรรม (สามัคคีนฤมิต) 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
101 โรงเรียนวัดน้อย (วิเชียรสร้อยเกลียวอุปถัมภ์) 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
102 โรงเรียนวัดลาย (ทวีปัญญา) 5 2 40% 1 20% 0 0% 2 40% 5
103 โรงเรียนเทศบาลชุมชนป้อมเพชร 8 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
104 โรงเรียนเทศบาลวัดรัตนไชย 8 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
105 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
106 โรงเรียนวัดท้าวอู่ทอง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
107 โรงเรียนวัดค่าย (เล็กจุฬาประชานุสรณ์) 7 2 40% 0 0% 2 40% 1 20% 5
108 โรงเรียนวัดผดุงธรรม 4 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
109 โรงเรียนวัดวงษ์สวรรค์ 4 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
110 โรงเรียนพรพินิตพิทยาคาร 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
111 โรงเรียนวัดทำใหม่ 4 2 50% 0 0% 0 0% 2 50% 4
112 โรงเรียนวัดอินกัลยา 4 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
113 โรงเรียนวัดบ้านหีบ 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
114 โรงเรียนประถมสาธิต มรภ.อยุธยา 17 1 6.25% 9 56.25% 2 12.5% 4 25% 16
115 โรงเรียนวัดบึง 14 1 7.69% 9 69.23% 2 15.38% 1 7.69% 13
116 โรงเรียนประเสริฐวิทยาทาน 17 1 7.69% 5 38.46% 1 7.69% 6 46.15% 13
117 โรงเรียนวัดหนองบัว 12 1 11.11% 5 55.56% 0 0% 3 33.33% 9
118 โรงเรียนวัดพระงาม 13 1 7.69% 3 23.08% 4 30.77% 5 38.46% 13
119 โรงเรียนวัดลาดทราย 13 1 10% 3 30% 4 40% 2 20% 10
120 โรงเรียนวัดแค 10 1 12.5% 3 37.5% 2 25% 2 25% 8
121 โรงเรียนวัดพุทไธศวรรย์ 11 1 14.29% 2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 7
122 โรงเรียนวัดเสาธงเก่า (ถึงสุขประชาสรรค์) 7 1 16.67% 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 6
123 โรงเรียนวัดสะตือ 6 1 16.67% 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 6
124 โรงเรียนวัดไก่เตี้ย (วิทยสุนทร) 6 1 16.67% 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 6
125 โรงเรียนวัดประมุง (แจ่มราษฎร์รังสรรค์) 9 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 6
126 โรงเรียนวัดวังแดงเหนือ 9 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 6
127 โรงเรียนตำหนักเพนียด 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
128 โรงเรียนวัดตลาด 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
129 โรงเรียนวัดบ้านแถว "ตุรงค์เรืองประชานุสรณ์" 6 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 3 50% 6
130 โรงเรียนวัดห้วยจระเข้ (เกตุอร่ามอุปถัมภ์) 15 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
131 โรงเรียนวัดไก่ 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
132 โรงเรียนกลางคลอง 27 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
133 โรงเรียนวัดจอมเกษ 6 1 16.67% 1 16.67% 4 66.67% 0 0% 6
134 โรงเรียนวัดหัวคุ้ง 7 1 16.67% 1 16.67% 2 33.33% 2 33.33% 6
135 โรงเรียนวัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา 6 1 16.67% 1 16.67% 2 33.33% 2 33.33% 6
136 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านร่อม 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
137 โรงเรียนวัดตาลเอน (โศถนชนูปถัมภ์) 9 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
138 โรงเรียนวัดยมนาตามธรรม 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
139 โรงเรียนวัดโคกมะยม 5 1 25% 1 25% 0 0% 2 50% 4
140 โรงเรียนวัดทรงกุศล 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
141 โรงเรียนวัดสุวรรณเจดีย์เลิศบุญยงค์อนุสรณ์ 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
142 โรงเรียนสุดินสหราษฎร์ 9 1 20% 0 0% 1 20% 3 60% 5
143 โรงเรียนบ้านข่อยโทน 9 1 25% 0 0% 1 25% 2 50% 4
144 โรงเรียนดำรงค์วิทยา 4 1 25% 0 0% 1 25% 2 50% 4
145 โรงเรียนวัดสามบัณฑิต 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
146 โรงเรียนวัดหนองเครือบุญ 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
147 โรงเรียนวัดใหญ่ (สามไถผาสุขประเสริฐ) 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
148 โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้ม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
149 โรงเรียนสุวพรรณสนิทวงศ์พิทยา 12 0 0% 4 40% 2 20% 4 40% 10
150 โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน 8 0 0% 4 50% 1 12.5% 3 37.5% 8
151 โรงเรียนวัดบางเดื่อ 11 0 0% 3 30% 6 60% 1 10% 10
152 โรงเรียนคอตันคลอง 27 6 0 0% 3 60% 2 40% 0 0% 5
153 โรงเรียนวัดกระโจมทอง 9 0 0% 2 22.22% 5 55.56% 2 22.22% 9
154 โรงเรียนวัดหนองเป้า 4 0 0% 2 50% 1 25% 1 25% 4
155 โรงเรียนวัดหัวหิน 4 0 0% 2 50% 0 0% 2 50% 4
156 โรงเรียนวัดพรานนก 8 0 0% 1 16.67% 3 50% 2 33.33% 6
157 โรงเรียนวัดขุนทิพย์ (สาครราษฎร์บำรุง) 4 0 0% 1 25% 1 25% 2 50% 4
158 โรงเรียนวัดตะโหนด (ประชารักษ์เวสสถิต์วิทยา) 5 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
159 โรงเรียนวัดกะสังข์ (พิศิษฎ์นวการอุปถัมภ์) 3 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
160 โรงเรียนวัดอุโลม (วิสูตรอนุสรณ์) 3 0 0% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 3
161 โรงเรียนวัดโคกโพธิ์ 3 0 0% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 3
162 โรงเรียนบ้านกะทุ่มลาย 3 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
163 โรงเรียนเชาวน์วัศ 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
164 โรงเรียนประชาสามัคคี 5 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
165 โรงเรียนวัดไทรงาม 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
166 โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
167 โรงเรียนวัดกลาง (ปากกรานสามัคคี) 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
168 โรงเรียนวัดธรรมจริยา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
169 โรงเรียนวัดอุทการาม 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
170 โรงเรียนวัดทุ่งมน 3 0 0% 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 3
171 โรงเรียนวัดนางชี 3 0 0% 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 3
172 โรงเรียนวัดสฎางค์ 4 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
173 โรงเรียนวัดกุฎีลาย(อินมณีประชารัฐบำรุง) 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
174 โรงเรียนวัดพระงาม (อรรถกฤษณ์ประชารัฐ) 2 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
175 โรงเรียนวัดดอกไม้ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
176 โรงเรียนวัดดอนกลาง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
177 โรงเรียนวัดปากกราน 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
178 โรงเรียนวัดมาบพระจันทร์ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
179 โรงเรียนวัดโตนด 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
180 โรงเรียนวัดเทพอุปการามฯ 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
181 โรงเรียนวัดไผ่ (เหวย-บุญช่วยโสมนรินทร์อุปถัมภ์) 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
182 โรงเรียนวัดวิมลสุนทร 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
183 โรงเรียนวัดหนองนาง 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]