หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ ๖๒
ณ โรงเรียนประตูชัย และโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ระหว่าง วันที่ ๑๓-๑๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000030 การอ่าน ป.1-ป.3 โรงเรียนประตูชัย อาคารอนุบาล ชั้น 1 ห้อง อบ.1/1-อบ.1/2 14 พ.ย. 2555 9.00 เป็นต้นไป
-
2 000031 การอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนประตูชัย อาคารอนุบาล ชั้น 1 ห้อง อบ.1/3 - อบ.1/4 14 พ.ย. 2555 9.00 เป็นต้นไป
-
3 000032 การอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนประตูชัย อาคารวาสุกรี (อาคารสีแดง สปจ.) ชั้น 3 14 พ.ย. 2555 9.00 เป็นต้นไป อาคารสีแดง
4 000007 เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนประตูชัย อาคารประตูชัย - วาสุกรี ชั้น 2 13 พ.ย. 2555 09.00-12.00 อาคารสีแดง
5 000008 เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนประตูชัย อาคารประตูชัย - วาสุกรี ชั้น 2 13 พ.ย. 2555 09.00-12.00 อาคารสีแดง
6 000009 เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนประตูชัย อาคารประตูชัย - วาสุกรี ชั้น 2 13 พ.ย. 2555 09.00-12.00 อาคารสีแดง
7 000036 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนประตูชัย อาคารประตูชัย - วาสุกรี ชั้น 2 14 พ.ย. 2555 09.30-16.00 อาคารสีแดง
8 000037 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนประตูชัย อาคารประตูชัย - วาสุกรี ชั้น 2 14 พ.ย. 2555 09.30-16.00 อาคารสีแดง
9 000038 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนประตูชัย อาคารประตูชัย - วาสุกรี ชั้น 2 14 พ.ย. 2555 09.30-16.00 อาคารสีแดง
10 000041 สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนประตูชัย อาคารประตูชัย - วาสุกรี ชั้น 3 13 พ.ย. 2555 10.00-12.00 อาคารสีแดง
11 000046 แต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 โรงเรียนประตูชัย อาคารประตูชัย - วาสุกรี ชั้น 2 13 พ.ย. 2555 09.00-12.00 อาคารสีแดง
12 000047 แต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 โรงเรียนประตูชัย อาคารประตูชัย - วาสุกรี ชั้น 2 13 พ.ย. 2555 09.00-12.00 อาคารสีแดง


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]