หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-aya1

ผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ ๖๒
ณ โรงเรียนประตูชัย และโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ระหว่าง วันที่ ๑๓-๑๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

 

000003 วิทยาศาสตร์

1.  000086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 2.  000085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
3.  000090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 4.  000091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3
5.  000093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 6.  000094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
7.  000095 การแข่งขัน การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 8.  000096 การแข่งขัน การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
9.  000099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 10.  000100 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
11.  000174 การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 12.  000181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
13.  000184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 14.  000190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
15.  000191 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3

 

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]