หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-aya1

ผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ ๖๒
ณ โรงเรียนประตูชัย และโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ระหว่าง วันที่ ๑๓-๑๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

 

000002 คณิตศาสตร์

1.  000122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 2.  000123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
3.  000124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 4.  000125 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
5.  000126 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 6.  000129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
7.  000130 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 8.  000132 การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ป.1-ป.3
9.  000133 การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ป.4-ป.6 10.  000134 การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ม.1-ม.3

 

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]