หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-acr1

ผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ ระหว่าง วันที่ 8-12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2555

 

000005 สุขศึกษา และพลศึกษา

1. 000389 แอโรบิก ป.1-ป.6 2. 000390 แอโรบิก ม.1-ม.6
3. 000391 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 4. 000392 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
5. 000393 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 6. 000394 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3

 

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]