ผลการแข่งขัน ศิลปะ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนในสังกัดสพม. 13 จังหวัดกระบี่
ระหว่าง วันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอุทยานศึกษากระบี่ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเมืองกระบี่ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนพนมเบญจา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 78 เงิน 5  
7 โรงเรียนอบจ.กระบี่ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 78 เงิน 5  
8 โรงเรียนเอกภาพศาสนวิชญ์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 78 เงิน 5  
9 โรงเรียนประกอบธรรมอิสลาม สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 68 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนประทีปธรรมมูลนิธิ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 68 ทองแดง 9  
11 โรงเรียนอัรรอยยานพิทยานุสรณ์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 68 ทองแดง 9  
12 โรงเรียนเขาดินประชานุกูล สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 68 ทองแดง 9  
13 โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) - -  
14 โรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) - -  
15 โรงเรียนภูมิสวรรค์วิทยา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) - -  
16 โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน