ผลการแข่งขัน ศิลปะ
ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนในสังกัดสพม. 13 จังหวัดกระบี่
ระหว่าง วันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอุทยานศึกษากระบี่ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 75 เงิน 4  
5 โรงเรียนอัรรอยยานพิทยานุสรณ์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 75 เงิน 4  
6 โรงเรียนเมืองกระบี่ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 75 เงิน 4  
7 โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 75 เงิน 4  
8 โรงเรียนเอกภาพศาสนวิชญ์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 75 เงิน 4  
9 โรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 66 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนประทีปธรรมมูลนิธิ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 66 ทองแดง 9  
11 โรงเรียนพนมเบญจา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 66 ทองแดง 9  
12 โรงเรียนภูมิสวรรค์วิทยา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 66 ทองแดง 9  
13 โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 66 ทองแดง 9  
14 โรงเรียนหนองทะเลวิทยา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 66 ทองแดง 9  
15 โรงเรียนสันติวิทยา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน