ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนในสังกัดสพม. 13 จังหวัดกระบี่
ระหว่าง วันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 83 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเอกภาพศาสนวิชญ์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนคลองหินพิทยาคม สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 71 เงิน 5  
6 โรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 70 เงิน 6  
7 โรงเรียนเมืองกระบี่ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 70 เงิน 6  
8 โรงเรียนวิทยาการอิสลาม สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 69 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 68 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนหนองทะเลวิทยา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 68 ทองแดง 9  
11 โรงเรียนฮิดายาตุดดีนนาวงวิทยา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 68 ทองแดง 9  
12 โรงเรียนพนมเบญจา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 67 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 67 ทองแดง 12  
14 โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 66 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 66 ทองแดง 14  
16 โรงเรียนทองคำวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 65 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 65 ทองแดง 16  
18 โรงเรียนสันติวิทยา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 65 ทองแดง 16  
19 โรงเรียนเขาดินประชานุกูล สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 65 ทองแดง 16  
20 โรงเรียนประกอบธรรมอิสลาม สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 64 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนลันตาราชประชาอุทิศ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 63 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 60 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) - -  
24 โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน