ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ซูโดกุ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนในสังกัดสพม. 13 จังหวัดกระบี่
ระหว่าง วันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพนมเบญจา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
5 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 60 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 60 ทองแดง 5  
7 โรงเรียนวิทยาการอิสลาม สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 60 ทองแดง 5  
8 โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 60 ทองแดง 5  
9 โรงเรียนอุทยานศึกษากระบี่ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 40 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนเอกภาพศาสนวิชญ์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 40 เข้าร่วม 9  
11 โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 30 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนหนองทะเลวิทยา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 30 เข้าร่วม 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน