ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
Cross word ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนในสังกัดสพม. 13 จังหวัดกระบี่
ระหว่าง วันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเขาดินประชานุกูล สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนเมืองกระบี่ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนพนมเบญจา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 81 ทอง 7  
8 โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 80 ทอง 8  
9 โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 75 เงิน 9  
10 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 74 เงิน 10  
11 โรงเรียนเอกภาพศาสนวิชญ์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 65 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 64 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 63 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 55 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) - -  
16 โรงเรียนคลองหินพิทยาคม สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) - -  
17 โรงเรียนหนองทะเลวิทยา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน