ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
Cross word ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนในสังกัดสพม. 13 จังหวัดกระบี่
ระหว่าง วันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนพนมเบญจา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
6 โรงเรียนเมืองกระบี่ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
7 โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 80 ทอง 7  
8 โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 80 ทอง 7  
9 โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 80 ทอง 7  
10 โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 75 เงิน 10  
11 โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 75 เงิน 10  
12 โรงเรียนหนองทะเลวิทยา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 75 เงิน 10  
13 โรงเรียนเอกภาพศาสนวิชญ์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 75 เงิน 10  
14 โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 70 เงิน 14  
15 โรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 65 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนภูมิสวรรค์วิทยา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 60 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนเขาดินประชานุกูล สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 60 ทองแดง 16  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน