ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
Story Telling ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนในสังกัดสพม. 13 จังหวัดกระบี่
ระหว่าง วันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 94.75 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนพนมเบญจา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 83.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเมืองกระบี่ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 82.75 ทอง 4  
5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 81.4 ทอง 6  
7 โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 75.5 เงิน 7  
8 โรงเรียนอุทยานศึกษากระบี่ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 75 เงิน 8  
9 โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 74.8 เงิน 9  
10 โรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 72.25 เงิน 10  
11 โรงเรียนเอกภาพศาสนวิชญ์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 71.6 เงิน 11  
12 โรงเรียนคลองหินพิทยาคม สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 68.9 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนฮิดายาตุดดีนนาวงวิทยา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 68.2 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนหนองทะเลวิทยา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 64.4 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 64 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 62.4 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนมุสลิมวังทองวิทยา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 60.6 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนประกอบธรรมอิสลาม สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 60.4 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 41.4 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนลันตาราชประชาอุทิศ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 20.8 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนเขาดินประชานุกูล สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 13.8 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) - -  
23 โรงเรียนวุฒิศาสตร์วิทยานุสรณ์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน