ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
Story Telling ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนในสังกัดสพม. 13 จังหวัดกระบี่
ระหว่าง วันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนพนมเบญจา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 82.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอบจ.กระบี่ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 81.6 ทอง 4  
5 โรงเรียนเมืองกระบี่ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 81.6 ทอง 4  
6 โรงเรียนเอกภาพศาสนวิชญ์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 79.6 เงิน 6  
7 โรงเรียนประทีปธรรมมูลนิธิ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 79.4 เงิน 7  
8 โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 78.8 เงิน 8  
9 โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 78.25 เงิน 9  
10 โรงเรียนอุทยานศึกษากระบี่ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 77.8 เงิน 10  
11 โรงเรียนวิทยาการอิสลาม สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 76.4 เงิน 11  
12 โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 76.2 เงิน 12  
13 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 75.4 เงิน 13  
14 โรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 74.8 เงิน 14  
15 โรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 72.6 เงิน 15  
16 โรงเรียนฮิดายาตุดดีนนาวงวิทยา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 71.8 เงิน 16  
17 โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 70.75 เงิน 17  
18 โรงเรียนประกอบธรรมอิสลาม สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 67 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 65.75 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนภูมิสวรรค์วิทยา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 64.2 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 63.2 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 63.2 ทองแดง 21  
23 โรงเรียนหนองทะเลวิทยา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 63.2 ทองแดง 21  
24 โรงเรียนคลองหินพิทยาคม สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 61 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนดวงแก้วพิทยา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 55.6 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนลันตาราชประชาอุทิศ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 9.4 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนมุสลิมวังทองวิทยา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 0 เข้าร่วม  
28 โรงเรียนเขาดินประชานุกูล สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน