ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
Spelling Bee ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนในสังกัดสพม. 13 จังหวัดกระบี่
ระหว่าง วันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 28 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนคลองหินพิทยาคม สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 18 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนพนมเบญจา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 18 เข้าร่วม 5  
7 โรงเรียนเมืองกระบี่ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 18 เข้าร่วม 5  
8 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 15 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนฮิดายาตุดดีนนาวงวิทยา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 15 เข้าร่วม 8  
10 โรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 10 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 10 เข้าร่วม 10  
12 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 5 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 5 เข้าร่วม 12  
14 โรงเรียนเขาดินประชานุกูล สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 5 เข้าร่วม 12  
15 โรงเรียนมุสลิมวังทองวิทยา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 3 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนสันติวิทยา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 3 เข้าร่วม 15  
17 โรงเรียนอุทยานศึกษากระบี่ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 3 เข้าร่วม 15  
18 โรงเรียนเอกภาพศาสนวิชญ์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 3 เข้าร่วม 15  
19 โรงเรียนประกอบธรรมอิสลาม สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 0 -  
20 โรงเรียนลันตาราชประชาอุทิศ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 0 -  
21 โรงเรียนดวงแก้วพิทยา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) - -  
22 โรงเรียนวิทยาการอิสลาม สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) - -  
23 โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) - -  
24 โรงเรียนหนองทะเลวิทยา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน