ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
Spelling Bee ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนในสังกัดสพม. 13 จังหวัดกระบี่
ระหว่าง วันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอบจ.กระบี่ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอุทยานศึกษากระบี่ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 70 เงิน 4  
5 โรงเรียนมุสลิมวังทองวิทยา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 30 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 20 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนพนมเบญจา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 20 เข้าร่วม 6  
8 โรงเรียนเมืองกระบี่ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 20 เข้าร่วม 6  
9 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 10 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 10 เข้าร่วม 9  
11 โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 10 เข้าร่วม 9  
12 โรงเรียนหนองทะเลวิทยา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 10 เข้าร่วม 9  
13 โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 10 เข้าร่วม 9  
14 โรงเรียนเอกภาพศาสนวิชญ์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 10 เข้าร่วม 9  
15 โรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 0 -  
16 โรงเรียนคลองหินพิทยาคม สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 0 -  
17 โรงเรียนดวงแก้วพิทยา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 0 -  
18 โรงเรียนทองคำวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 0 -  
19 โรงเรียนประกอบธรรมอิสลาม สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 0 -  
20 โรงเรียนประทีปธรรมมูลนิธิ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 0 -  
21 โรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 0 -  
22 โรงเรียนลันตาราชประชาอุทิศ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 0 -  
23 โรงเรียนวิทยาการอิสลาม สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 0 -  
24 โรงเรียนสันติวิทยา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 0 -  
25 โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 0 -  
26 โรงเรียนฮิดายาตุดดีนนาวงวิทยา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 0 -  
27 โรงเรียนเขาดินประชานุกูล สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 0 -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน