ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
Impromptu Speech ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนในสังกัดสพม. 13 จังหวัดกระบี่
ระหว่าง วันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 94.25 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนพนมเบญจา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 78.75 เงิน 4  
5 โรงเรียนอบจ.กระบี่ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 76.75 เงิน 5  
6 โรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 76 เงิน 6  
7 โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 75.75 เงิน 7  
8 โรงเรียนเมืองกระบี่ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 75 เงิน 8  
9 โรงเรียนวิทยาการอิสลาม สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 74 เงิน 9  
10 โรงเรียนประทีปธรรมมูลนิธิ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 73.75 เงิน 10  
11 โรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 70 เงิน 11  
12 โรงเรียนสันติวิทยา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 68.75 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนลันตาราชประชาอุทิศ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 61.75 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 61.25 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 16 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนอุทยานศึกษากระบี่ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) - -  
17 โรงเรียนฮิดายาตุดดีนนาวงวิทยา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน