ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนในสังกัดสพม. 13 จังหวัดกระบี่
ระหว่าง วันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 92.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 92.125 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนประกอบธรรมอิสลาม สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 91.9 ทอง 4  
5 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 90.75 ทอง 5  
6 โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 90.75 ทอง 5  
7 โรงเรียนเอกภาพศาสนวิชญ์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 89.3 ทอง 7  
8 โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 88.5 ทอง 8  
9 โรงเรียนคลองหินพิทยาคม สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 88.4 ทอง 9  
10 โรงเรียนสันติวิทยา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 87.5 ทอง 10  
11 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 87.1 ทอง 11  
12 โรงเรียนอัรรอยยานพิทยานุสรณ์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 87.1 ทอง 11  
13 โรงเรียนฮิดายาตุดดีนนาวงวิทยา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 86.9 ทอง 13  
14 โรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 86.5 ทอง 14  
15 โรงเรียนเมืองกระบี่ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 85.8 ทอง 15  
16 โรงเรียนมุสลิมวังทองวิทยา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 85.8 ทอง 15  
17 โรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 84.5 ทอง 17  
18 โรงเรียนหนองทะเลวิทยา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 83.3 ทอง 18  
19 โรงเรียนพนมเบญจา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 81.9 ทอง 19  
20 โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 81.6 ทอง 20  
21 โรงเรียนประทีปธรรมมูลนิธิ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 81.2 ทอง 21  
22 โรงเรียนวิทยาการอิสลาม สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 81 ทอง 22  
23 โรงเรียนอุทยานศึกษากระบี่ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 77.9 เงิน 23  
24 โรงเรียนดวงแก้วพิทยา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 68.3 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 66.12 ทองแดง 25  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน