ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนในสังกัดสพม. 13 จังหวัดกระบี่
ระหว่าง วันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเมืองกระบี่ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนสันติวิทยา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 81 ทอง 7  
8 โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 78 เงิน 8  
9 โรงเรียนพนมเบญจา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 78 เงิน 8  
10 โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 77 เงิน 10  
11 โรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 76 เงิน 11  
12 โรงเรียนเอกภาพศาสนวิชญ์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 76 เงิน 11  
13 โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 73 เงิน 13  
14 โรงเรียนหนองทะเลวิทยา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) - -  
15 โรงเรียนอุทยานศึกษากระบี่ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน