ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนในสังกัดสพม. 13 จังหวัดกระบี่
ระหว่าง วันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 84 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเขาดินประชานุกูล สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 79.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 78.8 เงิน 4  
5 โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 76.25 เงิน 6  
7 โรงเรียนเมืองกระบี่ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 74.5 เงิน 7  
8 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 74.4 เงิน 8  
9 โรงเรียนพนมเบญจา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 74.25 เงิน 9  
10 โรงเรียนคลองหินพิทยาคม สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 72.5 เงิน 10  
11 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 72.4 เงิน 11  
12 โรงเรียนเอกภาพศาสนวิชญ์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 68.8 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนดวงแก้วพิทยา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) - -  
14 โรงเรียนอุทยานศึกษากระบี่ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน