ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนในสังกัดสพม. 13 จังหวัดกระบี่
ระหว่าง วันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพนมเบญจา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเมืองกระบี่ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนอุทยานศึกษากระบี่ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนสันติวิทยา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 76 เงิน 7  
8 โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 74 เงิน 8  
9 โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 72 เงิน 9  
10 โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 68 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 66 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 66 ทองแดง 11  
13 โรงเรียนหนองทะเลวิทยา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 64 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนเขาดินประชานุกูล สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 64 ทองแดง 13  
15 โรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 62 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนคลองหินพิทยาคม สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 62 ทองแดง 15  
17 โรงเรียนทองคำวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 62 ทองแดง 15  
18 โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 62 ทองแดง 15  
19 โรงเรียนเอกภาพศาสนวิชญ์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 62 ทองแดง 15  
20 โรงเรียนดวงแก้วพิทยา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 32 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 32 เข้าร่วม 20  
22 โรงเรียนวิทยาการอิสลาม สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 32 เข้าร่วม 20  
23 โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 32 เข้าร่วม 20  
24 โรงเรียนมุสลิมวังทองวิทยา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) - -  
25 โรงเรียนวุฒิศาสตร์วิทยานุสรณ์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน