ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนในสังกัดสพม. 13 จังหวัดกระบี่
ระหว่าง วันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอบจ.กระบี่ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนพนมเบญจา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 76 เงิน 6  
7 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 76 เงิน 6  
8 โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 68 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนสันติวิทยา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 68 ทองแดง 8  
10 โรงเรียนเอกภาพศาสนวิชญ์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 68 ทองแดง 8  
11 โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 64 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 62 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 62 ทองแดง 12  
14 โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 60 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนดวงแก้วพิทยา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 60 ทองแดง 14  
16 โรงเรียนทองคำวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 60 ทองแดง 14  
17 โรงเรียนประทีปศึกษา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 60 ทองแดง 14  
18 โรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 60 ทองแดง 14  
19 โรงเรียนสาธิตคำนวน สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 60 ทองแดง 14  
20 โรงเรียนอัรรอยยานพิทยานุสรณ์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 60 ทองแดง 14  
21 โรงเรียนฮิดายาตุดดีนนาวงวิทยา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 60 ทองแดง 14  
22 โรงเรียนเมืองกระบี่ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 60 ทองแดง 14  
23 โรงเรียนประกอบธรรมอิสลาม สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 40 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนวิทยาการอิสลาม สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 40 เข้าร่วม 23  
25 โรงเรียนหนองทะเลวิทยา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 40 เข้าร่วม 23  
26 โรงเรียนประทีปธรรมมูลนิธิ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 38 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนอุทยานศึกษากระบี่ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 38 เข้าร่วม 26  
28 โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 36 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนมุสลิมวังทองวิทยา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) - -  
30 โรงเรียนวุฒิศาสตร์วิทยานุสรณ์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน