ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนในสังกัดสพม. 13 จังหวัดกระบี่
ระหว่าง วันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเมืองกระบี่ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 54 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 50 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนอุทยานศึกษากระบี่ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 50 เข้าร่วม 5  
7 โรงเรียนเขาดินประชานุกูล สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 43 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 42 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 42 เข้าร่วม 8  
10 โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 40 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนหนองทะเลวิทยา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 39 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 38 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 36 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 36 เข้าร่วม 13  
15 โรงเรียนสันติวิทยา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 36 เข้าร่วม 13  
16 โรงเรียนพนมเบญจา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 35 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 35 เข้าร่วม 16  
18 โรงเรียนเอกภาพศาสนวิชญ์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 34 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 32 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนมุสลิมวังทองวิทยา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 31 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนวิทยาการอิสลาม สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 30 เข้าร่วม 21  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน