ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนในสังกัดสพม. 13 จังหวัดกระบี่
ระหว่าง วันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนพนมเบญจา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนสันติวิทยา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 77 เงิน 5  
6 โรงเรียนเอกภาพศาสนวิชญ์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 74 เงิน 6  
7 โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 72 เงิน 7  
8 โรงเรียนเมืองกระบี่ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 66 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนคลองหินพิทยาคม สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 65 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 0 เข้าร่วม  
11 โรงเรียนประทีปธรรมมูลนิธิ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 0 เข้าร่วม  
12 โรงเรียนมุสลิมวังทองวิทยา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 0 เข้าร่วม  
13 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 0 เข้าร่วม  
14 โรงเรียนวิทยาการอิสลาม สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 0 เข้าร่วม  
15 โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 0 เข้าร่วม  
16 โรงเรียนหนองทะเลวิทยา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 0 เข้าร่วม  
17 โรงเรียนอุทยานศึกษากระบี่ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 0 เข้าร่วม  
18 โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 0 เข้าร่วม  
19 โรงเรียนฮิดายาตุดดีนนาวงวิทยา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 0 เข้าร่วม  
20 โรงเรียนเขาดินประชานุกูล สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 0 เข้าร่วม  
21 โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) - -  
22 โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน