ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
สุนทรพจน์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนในสังกัดสพม. 13 จังหวัดกระบี่
ระหว่าง วันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเอกภาพศาสนวิชญ์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 81.87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 80.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 78.88 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนพนมเบญจา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 78.38 เงิน 4  
5 โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนอบจ.กระบี่ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 72.94 เงิน 6  
7 โรงเรียนมุสลิมวังทองวิทยา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 70.07 เงิน 7  
8 โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 70 เงิน 8  
9 โรงเรียนประทีปธรรมมูลนิธิ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 70 เงิน 8  
10 โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 67.55 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 67.13 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 66.51 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนอุทยานศึกษากระบี่ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 66.13 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนคลองหินพิทยาคม สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 65.64 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนภูมิสวรรค์วิทยา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 65.57 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 64.02 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนหนองทะเลวิทยา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 62.56 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 0 เข้าร่วม  
19 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 0 เข้าร่วม  
20 โรงเรียนวิทยาการอิสลาม สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 0 เข้าร่วม  
21 โรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) - -  
22 โรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) - -  
23 โรงเรียนสันติวิทยา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) - -  
24 โรงเรียนฮิดายาตุดดีนนาวงวิทยา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) - -  
25 โรงเรียนเมืองกระบี่ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน