ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนในสังกัดสพม. 13 จังหวัดกระบี่
ระหว่าง วันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 87.75 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเอกภาพศาสนวิชญ์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 84.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนคลองหินพิทยาคม สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 84.5 ทอง 4  
5 โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนพนมเบญจา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 83 ทอง 6  
8 โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 82.5 ทอง 8  
9 โรงเรียนอบจ.กระบี่ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 82 ทอง 9  
10 โรงเรียนเมืองกระบี่ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 80.5 ทอง 10  
11 โรงเรียนหนองทะเลวิทยา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 75.5 เงิน 11  
12 โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 75.25 เงิน 12  
13 โรงเรียนฮิดายาตุดดีนนาวงวิทยา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 74.5 เงิน 13  
14 โรงเรียนประทีปธรรมมูลนิธิ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 73.25 เงิน 14  
15 โรงเรียนเขาดินประชานุกูล สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 72.25 เงิน 15  
16 โรงเรียนภูมิสวรรค์วิทยา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 70.5 เงิน 16  
17 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 65.25 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 0 เข้าร่วม  
19 โรงเรียนอัรรอยยานพิทยานุสรณ์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 0 เข้าร่วม  
20 โรงเรียนดวงแก้วพิทยา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) - -  
21 โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) - -  
22 โรงเรียนวิทยาการอิสลาม สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) - -  
23 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) - -  
24 โรงเรียนอุทยานศึกษากระบี่ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) - -  
25 โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน