ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนในสังกัดสพม. 13 จังหวัดกระบี่
ระหว่าง วันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 94.5 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 90.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนคลองหินพิทยาคม สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 88.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนประกอบธรรมอิสลาม สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 88.5 ทอง 4  
5 โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 86.5 ทอง 5  
6 โรงเรียนเอกภาพศาสนวิชญ์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 86.5 ทอง 5  
7 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 86 ทอง 7  
8 โรงเรียนพนมเบญจา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 86 ทอง 7  
9 โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 85.75 ทอง 9  
10 โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 84.25 ทอง 10  
11 โรงเรียนวิทยาการอิสลาม สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 83.75 ทอง 11  
12 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 83.5 ทอง 12  
13 โรงเรียนทองคำวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 82.75 ทอง 13  
14 โรงเรียนมุสลิมวังทองวิทยา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 81.75 ทอง 14  
15 โรงเรียนอุทยานศึกษากระบี่ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 81.5 ทอง 15  
16 โรงเรียนสาธิตคำนวน สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 80.5 ทอง 16  
17 โรงเรียนหนองทะเลวิทยา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 78.25 เงิน 17  
18 โรงเรียนเขาดินประชานุกูล สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 77.75 เงิน 18  
19 โรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 74 เงิน 19  
20 โรงเรียนเมืองกระบี่ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 67.25 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 0 เข้าร่วม  
22 โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) - -  
23 โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) - -  
24 โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน