ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนในสังกัดสพม. 13 จังหวัดกระบี่
ระหว่าง วันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเอกภาพศาสนวิชญ์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 89.75 ทอง 4  
5 โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 87.25 ทอง 5  
6 โรงเรียนเมืองกระบี่ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนสันติวิทยา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 86.75 ทอง 7  
8 โรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 85.75 ทอง 8  
9 โรงเรียนหนองทะเลวิทยา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 84.25 ทอง 9  
10 โรงเรียนเขาดินประชานุกูล สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 83.75 ทอง 10  
11 โรงเรียนอบจ.กระบี่ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 81.75 ทอง 11  
12 โรงเรียนทองคำวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 77.5 เงิน 12  
13 โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 76.75 เงิน 13  
14 โรงเรียนสาธิตคำนวน สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 75.75 เงิน 14  
15 โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 75.25 เงิน 15  
16 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 74.25 เงิน 16  
17 โรงเรียนประทีปธรรมมูลนิธิ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 73.75 เงิน 17  
18 โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 73 เงิน 18  
19 โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 70 เงิน 19  
20 โรงเรียนภูมิสวรรค์วิทยา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 68 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนอุทยานศึกษากระบี่ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 68 ทองแดง 20  
22 โรงเรียนวิทยาการอิสลาม สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 67.75 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 67.25 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนดวงแก้วพิทยา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 66.75 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 65.5 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนมุสลิมวังทองวิทยา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 62.75 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนฮิดายาตุดดีนนาวงวิทยา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 62 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนประกอบธรรมอิสลาม สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 60 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนพนมเบญจา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน