ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การอ่าน ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนในสังกัดสพม. 13 จังหวัดกระบี่
ระหว่าง วันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอบจ.กระบี่ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 68.5 ทองแดง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนทองคำวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 67.5 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 63.5 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 63 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนเอกภาพศาสนวิชญ์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 59.5 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 58.5 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนเมืองกระบี่ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 56.5 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 54.5 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 54.5 เข้าร่วม 8  
10 โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 54 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนอุทยานศึกษากระบี่ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 54 เข้าร่วม 10  
12 โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 52 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนหนองทะเลวิทยา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 51.5 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนเขาดินประชานุกูล สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 51.5 เข้าร่วม 13  
15 โรงเรียนประทีปธรรมมูลนิธิ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 49 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนพนมเบญจา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 48 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนประกอบธรรมอิสลาม สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 41 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 38 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 37 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 37 เข้าร่วม 19  
21 โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 36 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนคลองหินพิทยาคม สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 36 เข้าร่วม 21  
23 โรงเรียนฮิดายาตุดดีนนาวงวิทยา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 33.5 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนภูมิสวรรค์วิทยา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 32 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนวิทยาการอิสลาม สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 30 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 28 เข้าร่วม 26  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน