สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) [กลุ่ม สพม.ตรัง 2]
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อำมาตย์พานิชนุกูล 106 11 3 1 120
2 เมืองกระบี่ 66 26 12 5 104
3 พนมเบญจา 60 29 5 10 94
4 เหนือคลองประชาบำรุง 58 24 7 7 89
5 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ 56 18 13 8 87
6 คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ 47 27 15 11 89
7 อ่าวลึกประชาสรรค์ 41 15 7 7 63
8 ปลายพระยาวิทยาคม 27 11 7 7 45
9 ลำทับประชานุเคราะห์ 26 21 10 10 57
10 คลองพนสฤษดิ์พิทยา 22 19 12 10 53
11 หนองทะเลวิทยา 17 27 16 12 60
12 สินปุนคุณวิชญ์ 16 20 14 10 50
13 อุทยานศึกษากระบี่ 16 11 6 12 33
14 ราชประชานุเคราะห์ 37 15 17 5 11 37
15 คลองยางประชานุสรณ์ 14 15 13 10 42
16 ลันตาราชประชาอุทิศ 13 12 4 2 29
17 เอกภาพศาสนวิชญ์ 12 17 12 14 41
18 อบจ.กระบี่ 11 9 1 1 21
19 คลองหินพิทยาคม 9 6 15 4 30
20 เขาดินประชานุกูล 8 9 9 9 26
21 วิทยาการอิสลาม 5 9 10 12 24
22 ฮิดายาตุดดีนนาวงวิทยา 5 6 8 7 19
23 สันติวิทยา 5 6 4 7 15
24 อัรรอยยานพิทยานุสรณ์ 4 5 8 1 17
25 ประกอบธรรมอิสลาม 4 1 10 5 15
26 ภูมิสวรรค์วิทยา 3 4 8 1 15
27 มุสลิมวังทองวิทยา 3 3 6 7 12
28 สาธิตคำนวน 2 4 2 1 8
29 ประทีปธรรมมูลนิธิ 1 7 4 5 12
30 พัฒนศาสน์วิทยา 1 6 4 7 11
31 ทองคำวิทยานุสรณ์ 1 2 7 4 10
32 เทศบาล ๒ 1 2 0 0 3
33 ดวงแก้วพิทยา 1 0 6 5 7
34 ประทีปศึกษา 0 0 2 2 2
35 วุฒิศาสตร์วิทยานุสรณ์ 0 0 0 0 0
รวม 676 399 265 225 1,340