สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) [กลุ่ม สพม.ตรัง 2]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อำมาตย์พานิชนุกูล 65 20 16 101 106 11 3 1 120
2 เมืองกระบี่ 19 21 13 53 66 26 12 5 104
3 เหนือคลองประชาบำรุง 18 11 13 42 58 24 7 7 89
4 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ 16 18 15 49 56 18 13 8 87
5 พนมเบญจา 13 19 14 46 60 29 5 10 94
6 ลำทับประชานุเคราะห์ 9 4 7 20 26 21 10 10 57
7 คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ 6 13 15 34 47 27 15 11 89
8 อ่าวลึกประชาสรรค์ 6 9 15 30 41 15 7 7 63
9 อุทยานศึกษากระบี่ 6 3 3 12 16 11 6 12 33
10 ปลายพระยาวิทยาคม 5 4 3 12 27 11 7 7 45
11 คลองพนสฤษดิ์พิทยา 3 9 4 16 22 19 12 10 53
12 สินปุนคุณวิชญ์ 3 2 2 7 16 20 14 10 50
13 เอกภาพศาสนวิชญ์ 3 2 1 6 12 17 12 14 41
14 ราชประชานุเคราะห์ 37 2 4 3 9 15 17 5 11 37
15 คลองหินพิทยาคม 2 1 2 5 9 6 15 4 30
16 ลันตาราชประชาอุทิศ 2 0 3 5 13 12 4 2 29
17 อบจ.กระบี่ 1 4 0 5 11 9 1 1 21
18 คลองยางประชานุสรณ์ 1 3 0 4 14 15 13 10 42
19 เขาดินประชานุกูล 1 2 1 4 8 9 9 9 26
20 สันติวิทยา 1 0 0 1 5 6 4 7 15
21 หนองทะเลวิทยา 0 5 7 12 17 27 16 12 60
22 ฮิดายาตุดดีนนาวงวิทยา 0 2 0 2 5 6 8 7 19
23 ประกอบธรรมอิสลาม 0 1 1 2 4 1 10 5 15
24 ภูมิสวรรค์วิทยา 0 1 0 1 3 4 8 1 15
25 ทองคำวิทยานุสรณ์ 0 1 0 1 1 2 7 4 10
26 เทศบาล ๒ 0 1 0 1 1 2 0 0 3
27 ดวงแก้วพิทยา 0 1 0 1 1 0 6 5 7
28 อัรรอยยานพิทยานุสรณ์ 0 0 1 1 4 5 8 1 17
29 วิทยาการอิสลาม 0 0 0 0 5 9 10 12 24
30 มุสลิมวังทองวิทยา 0 0 0 0 3 3 6 7 12
31 สาธิตคำนวน 0 0 0 0 2 4 2 1 8
32 ประทีปธรรมมูลนิธิ 0 0 0 0 1 7 4 5 12
33 พัฒนศาสน์วิทยา 0 0 0 0 1 6 4 7 11
34 ประทีปศึกษา 0 0 0 0 0 0 2 2 2
35 วุฒิศาสตร์วิทยานุสรณ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 182 161 139 482 676 399 265 225 1,340