สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) [กลุ่ม สพม.ตรัง 2]
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อำมาตย์พานิชนุกูล 106 11 3 1 120
2 เมืองกระบี่ 66 26 12 5 104
3 พนมเบญจา 60 29 5 10 94
4 เหนือคลองประชาบำรุง 58 24 7 7 89
5 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ 56 18 13 8 87
6 คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ 47 27 15 11 89
7 อ่าวลึกประชาสรรค์ 41 15 7 7 63
8 ปลายพระยาวิทยาคม 27 11 7 7 45
9 ลำทับประชานุเคราะห์ 22 21 10 10 53
10 คลองพนสฤษดิ์พิทยา 22 19 12 10 53
11 หนองทะเลวิทยา 17 27 16 12 60
12 อุทยานศึกษากระบี่ 16 11 6 12 33
13 ราชประชานุเคราะห์ 37 15 17 5 11 37
14 สินปุนคุณวิชญ์ 14 20 14 10 48
15 คลองยางประชานุสรณ์ 14 15 13 10 42
16 เอกภาพศาสนวิชญ์ 12 17 12 14 41
17 ลันตาราชประชาอุทิศ 12 12 4 2 28
18 อบจ.กระบี่ 11 9 1 1 21
19 คลองหินพิทยาคม 9 6 15 4 30
20 เขาดินประชานุกูล 8 9 9 9 26
21 วิทยาการอิสลาม 5 9 10 12 24
22 ฮิดายาตุดดีนนาวงวิทยา 5 6 8 7 19
23 สันติวิทยา 5 6 4 7 15
24 อัรรอยยานพิทยานุสรณ์ 4 5 8 1 17
25 ประกอบธรรมอิสลาม 4 1 10 5 15
26 ภูมิสวรรค์วิทยา 3 4 8 1 15
27 มุสลิมวังทองวิทยา 3 3 6 7 12
28 สาธิตคำนวน 2 4 2 1 8
29 ประทีปธรรมมูลนิธิ 1 7 4 5 12
30 พัฒนศาสน์วิทยา 1 6 4 7 11
31 ทองคำวิทยานุสรณ์ 1 2 7 4 10
32 เทศบาล ๒ 1 2 0 0 3
33 ดวงแก้วพิทยา 1 0 6 5 7
34 ประทีปศึกษา 0 0 2 2 2
35 วุฒิศาสตร์วิทยานุสรณ์ 0 0 0 0 0
รวม 669 399 265 225 1,558