หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) [กลุ่ม สพม.ตรัง 2]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ กิจกรรมท้องถิ่น
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 125 106 87.6% 11 9.09% 3 2.48% 1 0.83% 121
2 โรงเรียนเมืองกระบี่ 117 66 60.55% 26 23.85% 12 11.01% 5 4.59% 109
3 โรงเรียนพนมเบญจา 115 60 57.69% 29 27.88% 5 4.81% 10 9.62% 104
4 โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง 100 58 60.42% 24 25% 7 7.29% 7 7.29% 96
5 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ 99 56 58.95% 18 18.95% 13 13.68% 8 8.42% 95
6 โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ 108 47 47% 27 27% 15 15% 11 11% 100
7 โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ 77 41 58.57% 15 21.43% 7 10% 7 10% 70
8 โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม 63 27 51.92% 11 21.15% 7 13.46% 7 13.46% 52
9 โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ 73 26 38.81% 21 31.34% 10 14.93% 10 14.93% 67
10 โรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา 72 22 34.92% 19 30.16% 12 19.05% 10 15.87% 63
11 โรงเรียนหนองทะเลวิทยา 85 17 23.61% 27 37.5% 16 22.22% 12 16.67% 72
12 โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ 69 16 26.67% 20 33.33% 14 23.33% 10 16.67% 60
13 โรงเรียนอุทยานศึกษากระบี่ 57 16 35.56% 11 24.44% 6 13.33% 12 26.67% 45
14 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 51 15 31.25% 17 35.42% 5 10.42% 11 22.92% 48
15 โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ 57 14 26.92% 15 28.85% 13 25% 10 19.23% 52
16 โรงเรียนลันตาราชประชาอุทิศ 35 13 41.94% 12 38.71% 4 12.9% 2 6.45% 31
17 โรงเรียนเอกภาพศาสนวิชญ์ 55 12 21.82% 17 30.91% 12 21.82% 14 25.45% 55
18 โรงเรียนอบจ.กระบี่ 22 11 50% 9 40.91% 1 4.55% 1 4.55% 22
19 โรงเรียนคลองหินพิทยาคม 40 9 26.47% 6 17.65% 15 44.12% 4 11.76% 34
20 โรงเรียนเขาดินประชานุกูล 39 8 22.86% 9 25.71% 9 25.71% 9 25.71% 35
21 โรงเรียนวิทยาการอิสลาม 40 5 13.89% 9 25% 10 27.78% 12 33.33% 36
22 โรงเรียนฮิดายาตุดดีนนาวงวิทยา 35 5 19.23% 6 23.08% 8 30.77% 7 26.92% 26
23 โรงเรียนสันติวิทยา 28 5 22.73% 6 27.27% 4 18.18% 7 31.82% 22
24 โรงเรียนอัรรอยยานพิทยานุสรณ์ 18 4 22.22% 5 27.78% 8 44.44% 1 5.56% 18
25 โรงเรียนประกอบธรรมอิสลาม 23 4 20% 1 5% 10 50% 5 25% 20
26 โรงเรียนภูมิสวรรค์วิทยา 17 3 18.75% 4 25% 8 50% 1 6.25% 16
27 โรงเรียนมุสลิมวังทองวิทยา 21 3 15.79% 3 15.79% 6 31.58% 7 36.84% 19
28 โรงเรียนสาธิตคำนวน 11 2 22.22% 4 44.44% 2 22.22% 1 11.11% 9
29 โรงเรียนประทีปธรรมมูลนิธิ 18 1 5.88% 7 41.18% 4 23.53% 5 29.41% 17
30 โรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยา 22 1 5.56% 6 33.33% 4 22.22% 7 38.89% 18
31 โรงเรียนทองคำวิทยานุสรณ์ 16 1 7.14% 2 14.29% 7 50% 4 28.57% 14
32 โรงเรียนเทศบาล ๒ 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
33 โรงเรียนดวงแก้วพิทยา 17 1 8.33% 0 0% 6 50% 5 41.67% 12
34 โรงเรียนประทีปศึกษา 4 0 0% 0 0% 2 50% 2 50% 4
35 โรงเรียนวุฒิศาสตร์วิทยานุสรณ์ 3 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
ติดต่อผู้ดูแลระบบ ลัดดาวรรรณ ชุณหพิมล บน facebook [email protected]
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]