หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนในสังกัดสพม. 13 จังหวัดกระบี่
ระหว่าง วันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2555

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000312 Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุม 96 ปี 20 พ.ย. 2555 09.00-12.00 เก็บตัวห้อง 521 รายงานตัวเวลา 08.00-08.30
2 000313 Impromptu Speech ม.4-ม.6 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุม 96 ปี 20 พ.ย. 2555 13.00-16.00 เก็บตัวห้อง 521 รายงานตัวเวลา 12.00 - 12.30
3 000314 Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 133 20 พ.ย. 2555 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 08.00-08.30
4 000315 Spelling Bee ม.4-ม.6 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 133 20 พ.ย. 2555 13.00-16.00 รายงานตัวเวลา 12.00 - 12.30
5 000316 Story Telling ม.1-ม.3 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 133 21 พ.ย. 2555 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 08.00-08.30
6 000317 Story Telling ม.4-ม.6 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 133 21 พ.ย. 2555 13.00-16.00 รายงานตัวเวลา 12.00 - 12.30
7 000318 Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง Lap EP 228 21 พ.ย. 2555 09.00-16.00 สัมภาษณ์ห้อง 227 รายงานตัวเวลา 08.00-08.30
8 000319 Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 135 21 พ.ย. 2555 09.00-16.00 รายงานตัวเวลา 08.00-08.30
9 000320 การพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
-
00.00-00.00
-
10 000321 ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 521-522, ห้องประชุม 96 ปี 21 พ.ย. 2555 13.00-16.00 รายงานตัวเวลา 12.00 - 12.30
11 000322 ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 521-522, ห้องประชุม 96 ปี 21 พ.ย. 2555 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 08.00-08.30
12 000323 การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 9 ชั้น 2 ห้อง 926 20 พ.ย. 2555 09.00-12.00 เก็บตัวห้อง 922 รายงานตัวเวลา 08.00-08.30
13 000324 การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 9 ชั้น 2 ห้อง 926 20 พ.ย. 2555 13.00-16.00 เก็บตัวห้อง 922 รายงานตัวเวลา 12.00 - 12.30
14 000329 การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
-
15 000601 การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
ติดต่อผู้ดูแลระบบ ลัดดาวรรรณ ชุณหพิมล บน facebook [email protected]
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]