หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนในสังกัดสพม. 13 จังหวัดกระบี่
ระหว่าง วันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2555

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองกระบี่ อาคาร 40 ปี ชั้น ใต้อาคารช่วงกลาง 22 พ.ย. 2555 09.00-12.00 รายงานตัว 08.30-09.00 น.
2 000142 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองกระบี่ หอประชุม 22 พ.ย. 2555 09.00-16.00 รายงานตัว08.30-09.00
3 000143 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองกระบี่ หอประชุม 22 พ.ย. 2555 09.00-16.00 รายงานตัว 08.30-09.00
4 000039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองกระบี่ อาคาร 40 ปี ชั้น ใต้อาคารช่วงกลาง 22 พ.ย. 2555 09.00-12.00 รายงานตัว 08.30-09.00
5 000603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองกระบี่ อาคาร 40 ปี ชั้น ใต้อาคารช่วงกลาง 22 พ.ย. 2555 13.00-16.00 รายงานตัว 12.30-13.00 น.
6 000163 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองกระบี่ หอประชุม 22 พ.ย. 2555 09.00-16.00 รายงานตัว 08.30-09.00
7 000040 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองกระบี่ อาคาร 40 ปี ชั้น 3 ห้อง ห้อง338 22 พ.ย. 2555 09.00-14.00 รายงานตัว 08.30-09.00
8 000062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองกระบี่ อาคาร 40 ปี ชั้น ใต้อาคารช่วงกลาง 22 พ.ย. 2555 13.00-16.00 รายงานตัว 12.30-13.00 น.
9 000166 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองกระบี่ หอประชุม 22 พ.ย. 2555 09.00-16.00 รายงานตัว 08.30-09.00
10 000053 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองกระบี่ อาคาร 40 ปี ชั้น 3 ห้อง 338 21 พ.ย. 2555 09.00-12.00 รายงานตัว 08.30-09.00
11 000169 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองกระบี่ หอประชุม 22 พ.ย. 2555 09.00-16.00 รายงานตัว 08.30-09.00
12 000056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองกระบี่ อาคาร 40 ปี ชั้น ใต้อาคารด้านเวที 22 พ.ย. 2555 09.00-12.00 รายงานตัว 08.30-09.00 น.
13 000604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองกระบี่ อาคาร 40 ปี ชั้น ใต้อาคารด้านเวที 22 พ.ย. 2555 09.00-12.00 รายงานตัว 08.30-09.00 น.
14 000605 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองกระบี่ อาคาร 40 ปี ชั้น ใต้อาคารช่วงกลาง 22 พ.ย. 2555 13.00-16.00 รายงานตัว 12.30-13.00 น.
15 000063 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองกระบี่ อาคารประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 ห้อง ห้องอินเตอร์เน็ตชุมชน 22 พ.ย. 2555 09.00-14.00 รายงานตัว 08.30-09.00
16 000173 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองกระบี่ หอประชุม 22 พ.ย. 2555 09.00-12.00 รายงานตัว 08.30-09.00
17 000079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองกระบี่ อาคาร 40 ปี ชั้น ใต้อาคารช่วงกลาง 23 พ.ย. 2555 13.00-16.00 รายงานตัว 12.30-13.00 น.
18 000064 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองกระบี่ อาคารประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 ห้อง ห้องอินเตอร์เน็ตชุมชน 23 พ.ย. 2555 09.00-14.00 รายงานตัว 08.30-09.00
19 000176 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองกระบี่ หอประชุม 22 พ.ย. 2555 09.00-12.00 รายงานตัว 08.30-09.00
20 000080 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองกระบี่ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ห้อง lab English 21 พ.ย. 2555 09.00-12.00 รายงานตัว 08.30-09.00
21 000606 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองกระบี่ อาคาร 40 ปี ชั้น ใต้อาคารด้านเวที 23 พ.ย. 2555 09.00-12.00 รายงานตัว 08.30-09.00 น.
22 000084 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองกระบี่ อาคาร 40 ปี ชั้น ใต้อาคารช่วงกลาง 23 พ.ย. 2555 09.00-12.00 รายงานตัว 08.30-09.00 น.
23 000607 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองกระบี่ อาคาร 40 ปี ชั้น ใต้อาคารด้านเวที 22 พ.ย. 2555 13.00-16.00 รายงานตัว 12.30-13.00 น.
24 000100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองกระบี่ อาคาร 40 ปี ชั้น ใต้อาคารด้านเวที 22 พ.ย. 2555 13.00-16.00 รายงานตัว 12.30-13.00 น.
25 000089 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองกระบี่ อาคารประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 ห้อง ห้องอินเตอร์เน็ตชุมชน 21 พ.ย. 2555 09.00-12.00 รายงานตัว 08.30-09.00
26 000608 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองกระบี่ อาคารศิลปะ ชั้น ใต้อาคาร 22 พ.ย. 2555 09.00-12.00 รายงานตัว 08.30-09.00 น.
27 000108 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองกระบี่ อาคารศิลปะ ชั้น ใต้อาคาร 22 พ.ย. 2555 09.00-12.00 รายงานตัว 08.30-09.00 น.
28 000609 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองกระบี่ อาคารศิลปะ ชั้น ใต้อาคาร 23 พ.ย. 2555 09.00-12.00 รายงานตัว 08.30-09.00 น.
29 000104 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองกระบี่ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ห้อง lab English 22 พ.ย. 2555 09.00-12.00 รายงานตัว 08.30-09.00
30 000115 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองกระบี่ อาคารศิลปะ ชั้น ใต้อาคาร 23 พ.ย. 2555 09.00-12.00 รายงานตัว 08.30-09.00 น.
31 000610 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองกระบี่ อาคาร 40 ปี ชั้น ใต้อาคารด้านเวที 22 พ.ย. 2555 09.00-12.00 รายงานตัว 08.30-09.00 น.
32 000114 การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองกระบี่ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ห้อง lab English 23 พ.ย. 2555 09.00-12.00 รายงานตัว 08.30-09.00
33 000123 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองกระบี่ อาคาร 40 ปี ชั้น ใต้อาคารด้านเวที 22 พ.ย. 2555 09.00-12.00 รายงานตัว 08.30-09.00 น.
34 000121 การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองกระบี่ อาคารประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 ห้อง ห้องอินเตอร์เน็ตชุมชน 21 พ.ย. 2555 13.30-16.30 รายงานตัว 13.00-13.30
35 000125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองกระบี่ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 22 พ.ย. 2555 09.00-14.00 รายงานตัว 08.30-09.00
36 000126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองกระบี่ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 22 พ.ย. 2555 13.30-18.30 รายงานตัว 13.00-13.30
37 000134 การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองกระบี่ อาคาร 40 ปี ชั้น 3 ห้อง ห้อง338 23 พ.ย. 2555 09.00-14.00 รายงานตัว 08.30-09.00
38 000137 การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองกระบี่ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 21 พ.ย. 2555 09.00-14.00 รายงานตัว 08.30-09.00


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
ติดต่อผู้ดูแลระบบ ลัดดาวรรรณ ชุณหพิมล บน facebook [email protected]
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]