หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนในสังกัดสพม. 13 จังหวัดกระบี่
ระหว่าง วันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2555

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000043 ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 9 ชั้น 3 ห้อง 931-934 22 พ.ย. 2555 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 08.00 - 08.30
2 000044 ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 9 ชั้น 3 ห้อง 933-934 22 พ.ย. 2555 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 08.00 - 08.30
3 000045 วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 9 ชั้น 3 ห้อง 935 22 พ.ย. 2555 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 08.00 - 08.30
4 000046 วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 9 ชั้น 3 ห้อง 936 22 พ.ย. 2555 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 08.00 - 08.30
5 000047 เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 9 ชั้น 3 ห้อง 931 22 พ.ย. 2555 13.00-16.00 รายงานตัวเวลา 12.00 - 12.30
6 000048 เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 9 ชั้น 3 ห้อง 932 22 พ.ย. 2555 13.00-16.00 รายงานตัวเวลา 12.00 - 12.30
7 000049 เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 9 ชั้น 3 ห้อง 931 23 พ.ย. 2555 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 08.00 - 08.30
8 000050 เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 9 ชั้น 3 ห้อง 932 23 พ.ย. 2555 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 08.00 - 08.30
9 000052 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 9 ชั้น 3 ห้อง 933-934 23 พ.ย. 2555 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 08.00 - 08.30
10 000054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 9 ชั้น 3 ห้อง 933 22 พ.ย. 2555 13.00-16.00 รายงานตัวเวลา 12.00 - 12.30
11 000055 วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 9 ชั้น 3 ห้อง 934 22 พ.ย. 2555 13.00-16.00 รายงานตัวเวลา 12.00 - 12.30
12 000057 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคารอุตสาหกรรม ชั้น 1 23 พ.ย. 2555 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 08.00 - 08.30
13 000058 ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคารอุตสาหกรรม ชั้น 1 23 พ.ย. 2555 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 08.00 - 08.30
14 000116 ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคารอุตสาหกรรม ชั้น 1 ห้อง ห้องดนตรีไทย 23 พ.ย. 2555 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 08.00 - 08.30
15 000117 ขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคารอุตสาหกรรม ชั้น 1 ห้อง ห้องดนตรีไทย 23 พ.ย. 2555 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 08.00 - 08.30
16 000065 เดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคารอุตสาหกรรม ชั้น 1 ห้อง ห้องดนตรีไทย 23 พ.ย. 2555 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 08.00 - 08.30
17 000066 เดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคารอุตสาหกรรม ชั้น 1 ห้อง ห้องดนตรีไทย 23 พ.ย. 2555 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 08.00 - 08.30
18 000067 เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคารอุตสาหกรรม ชั้น 1 ห้อง ห้องดนตรีไทย 23 พ.ย. 2555 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 08.00 - 08.30
19 000068 เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคารอุตสาหกรรม ชั้น 1 ห้อง ห้องดนตรีไทย 23 พ.ย. 2555 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 08.00 - 08.30
20 000069 เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคารอุตสาหกรรม ชั้น 1 ห้อง ห้องดนตรีไทย 23 พ.ย. 2555 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 08.00 - 08.30
21 000070 เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคารอุตสาหกรรม ชั้น 1 ห้อง ห้องดนตรีไทย 23 พ.ย. 2555 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 08.00 - 08.30
22 000071 เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคารอุตสาหกรรม ชั้น 1 ห้อง ห้องดนตรีไทย 23 พ.ย. 2555 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 08.00 - 08.30
23 000072 เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคารอุตสาหกรรม ชั้น 1 ห้อง ห้องดนตรีไทย 23 พ.ย. 2555 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 08.00 - 08.30
24 000087 เดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคารอุตสาหกรรม ชั้น 1 ห้อง ห้องดนตรีไทย 23 พ.ย. 2555 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 08.00 - 08.30
25 000088 เดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคารอุตสาหกรรม ชั้น 1 ห้อง ห้องดนตรีไทย 23 พ.ย. 2555 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 08.00 - 08.30
26 000094 เดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคารอุตสาหกรรม ชั้น 1 ห้อง ห้องดนตรีไทย 23 พ.ย. 2555 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 08.00 - 08.30
27 000095 เดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคารอุตสาหกรรม ชั้น 1 ห้อง ห้องดนตรีไทย 23 พ.ย. 2555 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 08.00 - 08.30
28 000098 เดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคารอุตสาหกรรม ชั้น 1 ห้อง ห้องดนตรีไทย 23 พ.ย. 2555 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 08.00 - 08.30
29 000099 เดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคารอุตสาหกรรม ชั้น 1 ห้อง ห้องดนตรีไทย 23 พ.ย. 2555 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 08.00 - 08.30
30 000105 เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคารอุตสาหกรรม ชั้น 1 ห้อง ห้องดนตรีไทย 23 พ.ย. 2555 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 08.00 - 08.30
31 000106 เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคารอุตสาหกรรม ชั้น 1 ห้อง ห้องดนตรีไทย 23 พ.ย. 2555 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 08.00 - 08.30
32 000109 เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคารอุตสาหกรรม ชั้น 1 ห้อง ห้องดนตรีไทย 23 พ.ย. 2555 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 08.00 - 08.30
33 000110 เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคารอุตสาหกรรม ชั้น 1 ห้อง ห้องดนตรีไทย 23 พ.ย. 2555 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 08.00 - 08.30
34 000120 วงดนตรีไทยวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคารอุตสาหกรรม ชั้น 1 ห้อง ห้องดนตรีไทย 23 พ.ย. 2555 13.00-16.00 รายงานตัวเวลา 12.00 - 12.30
35 000124 วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคารอุตสาหกรรม ชั้น 1 ห้อง ห้องดนตรีไทย 23 พ.ย. 2555 13.00-16.00 รายงานตัวเวลา 12.00 - 12.30
36 000128 วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคารอุตสาหกรรม ชั้น 1 ห้อง ห้องดนตรีไทย 23 พ.ย. 2555 13.00-16.00 รายงานตัวเวลา 12.00 - 12.30
37 000129 วงอังกะลุง ม.1-ม.6
-
00.00-00.00
-
38 000135 วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
-
00.00-00.00
-
39 000136 วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
-
00.00-00.00
-
40 000138 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 3 ห้อง เวทีมุมอาคาร 3 (สนามตะกร้อ) 23 พ.ย. 2555 13.00 - 14.30 รายงานตัวเวลา 12.00 - 12.30
41 000139 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 3 ห้อง เวทีมุมอาคาร 3 (สนามตะกร้อ) 23 พ.ย. 2555 14.30-16.00 รายงานตัวเวลา 13.30 - 14.00
42 000140 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 3 ห้อง เวทีมุมอาคาร 3 (สนามตะกร้อ) 23 พ.ย. 2555 13.00 - 14.30 รายงานตัวเวลา 12.00 - 12.30
43 000141 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 3 ห้อง เวทีมุมอาคาร 3 (สนามตะกร้อ) 23 พ.ย. 2555 14.30-16.00 รายงานตัวเวลา 13.30 - 14.00
44 000156 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 3 ห้อง เวทีมุมอาคาร 3 (สนามตะกร้อ) 22 พ.ย. 2555 13.00 - 14.30 รายงานตัวเวลา 12.00 - 12.30
45 000157 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 3 ห้อง เวทีมุมอาคาร 3 (สนามตะกร้อ) 22 พ.ย. 2555 14.30-16.00 รายงานตัวเวลา 13.30 - 14.00
46 000158 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 3 ห้อง เวทีมุมอาคาร 3 (สนามตะกร้อ) 22 พ.ย. 2555 13.00 - 14.30 รายงานตัวเวลา 12.00 - 12.30
47 000159 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 3 ห้อง เวทีมุมอาคาร 3 (สนามตะกร้อ) 22 พ.ย. 2555 14.30-16.00 รายงานตัวเวลา 13.30 - 14.00
48 000611 ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 3 ห้อง เวทีมุมอาคาร 3 (สนามตะกร้อ) 22 พ.ย. 2555 09.00 - 10.30 รายงานตัวเวลา 08.00 - 08.30
49 000612 ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 3 ห้อง เวทีมุมอาคาร 3 (สนามตะกร้อ) 22 พ.ย. 2555 10.30 - 12.00 รายงานตัวเวลา 09.30 - 10.00
50 000160 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 3 ห้อง เวทีมุมอาคาร 3 (สนามตะกร้อ) 23 พ.ย. 2555 09.00 - 10.30 รายงานตัวเวลา 08.00 - 08.30
51 000161 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 3 ห้อง เวทีมุมอาคาร 3 (สนามตะกร้อ) 23 พ.ย. 2555 10.30 - 12.00 รายงานตัวเวลา 09.30 - 10.00
52 000613 ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 3 ห้อง เวทีมุมอาคาร 3 (สนามตะกร้อ) 22 พ.ย. 2555 09.00 - 10.30 รายงานตัวเวลา 08.00 - 08.30
53 000614 ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 3 ห้อง เวทีมุมอาคาร 3 (สนามตะกร้อ) 22 พ.ย. 2555 10.30 - 12.00 รายงานตัวเวลา 09.30 - 10.00
54 000270 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 3 ห้อง เวทีมุมอาคาร 3 (สนามตะกร้อ) 23 พ.ย. 2555 09.00 - 10.30 รายงานตัวเวลา 08.00 - 08.30
55 000271 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 3 ห้อง เวทีมุมอาคาร 3 (สนามตะกร้อ) 23 พ.ย. 2555 10.30 - 12.00 รายงานตัวเวลา 09.30 - 10.00
56 000258 ประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
-
57 000259 ประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
-
00.00-00.00
-
58 000260 แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 9 ชั้น 5 ห้อง ห้องประชุมอำมาตย์ 100 ปี 23 พ.ย. 2555 13.00-16.00 รายงานตัวเวลา 12.00 - 12.30
59 000261 แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 9 ชั้น 5 ห้อง ห้องประชุมอำมาตย์ 100 ปี 23 พ.ย. 2555 13.00-16.00 รายงานตัวเวลา 12.00 - 12.30
60 000262 แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 9 ชั้น 5 ห้อง ห้องประชุมอำมาตย์ 100 ปี 23 พ.ย. 2555 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 08.00 - 08.30
61 000263 แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 9 ชั้น 5 ห้อง ห้องประชุมอำมาตย์ 100 ปี 23 พ.ย. 2555 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 08.00 - 08.30
62 000264 แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 9 ชั้น 5 ห้อง ห้องประชุมอำมาตย์ 100 ปี 22 พ.ย. 2555 13.00-16.00 รายงานตัวเวลา 12.00 - 12.30
63 000265 แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 9 ชั้น 5 ห้อง ห้องประชุมอำมาตย์ 100 ปี 22 พ.ย. 2555 13.00-16.00 รายงานตัวเวลา 12.00 - 12.30
64 000266 แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 9 ชั้น 5 ห้อง ห้องประชุมอำมาตย์ 100 ปี 22 พ.ย. 2555 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 08.00 - 08.30
65 000267 แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 9 ชั้น 5 ห้อง ห้องประชุมอำมาตย์ 100 ปี 22 พ.ย. 2555 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 08.00 - 08.30
66 000268 แข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
-
00.00-00.00
-
67 000269 แข่งขันมายากล ม.4-ม.6
-
00.00-00.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
ติดต่อผู้ดูแลระบบ ลัดดาวรรรณ ชุณหพิมล บน facebook [email protected]
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]