หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนในสังกัดสพม. 13 จังหวัดกระบี่
ระหว่าง วันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2555

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000290 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 4 - 5 ชั้น 3 ห้อง 432-434,436 และห้องประชุม 96 ปี 23 พ.ย. 2555 09.00-16.00 ช่วงเช้าใช้ห้องประชุม 96 ปี (อาคาร 5 ชั้น 2)
2 000291 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 4 - 5 ชั้น 3 ห้อง 432-434,436 และห้องประชุม 96 ปี 22 พ.ย. 2555 09.00-16.00 ช่วงเช้าใช้ห้องประชุม 96 ปี (อาคาร 5 ชั้น 2)
3 000292 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ลานเอนกประสงค์หน้าเสาธง 22 พ.ย. 2555 09.00-16.00
-
4 000293 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ลานเอนกประสงค์หน้าเสาธง 23 พ.ย. 2555 09.00-16.00
-
5 000294 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ลานเอนกประสงค์หน้าเสาธง 22 พ.ย. 2555 09.00-16.00
-
6 000295 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ลานเอนกประสงค์หน้าเสาธง 23 พ.ย. 2555 09.00-16.00
-
7 000296 Science Show ม.1-ม.3 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล หอประชุม 84 ปี ชั้น 2 23 พ.ย. 2555 09.00-16.00
-
8 000297 Science Show ม.4-ม.6 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล หอประชุม 84 ปี ชั้น 2 22 พ.ย. 2555 09.00-16.00
-
9 000298 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 424, 426 23 พ.ย. 2555 09.00-16.00
-
10 000299 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 424, 426 22 พ.ย. 2555 09.00-16.00
-
11 000325 เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ ห้อง หอประชุม และห้องโสตฯ 21 พ.ย. 2555 09.00-16.00 แข่งวันที่ 21-22 พ.ย. 2555
12 000326 เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ ห้อง หอประชุม และห้องโสตฯ 21 พ.ย. 2555 09.00-16.00 แข่งวันที่ 21-22 พ.ย. 2555
13 000327 เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ ห้อง หอประชุม และห้องโสตฯ 21 พ.ย. 2555 09.00-16.00 แข่งวันที่ 21-22 พ.ย. 2555
14 000328 อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ ห้อง หอประชุม และห้องโสตฯ 21 พ.ย. 2555 09.00-16.00 แข่งวันที่ 21-22 พ.ย. 2555


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
ติดต่อผู้ดูแลระบบ ลัดดาวรรรณ ชุณหพิมล บน facebook [email protected]
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]