หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนในสังกัดสพม. 13 จังหวัดกระบี่
ระหว่าง วันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2555

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000191 การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล สนามฟุตบอล 22 พ.ย. 2555 09.00-16.00 รายงานตัวเวลา 08.00-08.30
2 000192 การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล สนามฟุตบอล 22 พ.ย. 2555 13.00-16.00 รายงานตัวเวลา 12.00 - 12.30
3 000198 สภานักเรียน ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
-
4 000199 สภานักเรียน ม.4-ม.6 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ห้องแนะแนว 22 พ.ย. 2555 13.00-16.00 รายงานตัวเวลา 12.00 - 12.30
5 000202 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 9 ชั้น 4 ห้อง 946 21 พ.ย. 2555 09.00-16.00 รายงานตัวเวลา 08.00 - 08.30
6 000203 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 9 ชั้น 4 ห้อง 946 21 พ.ย. 2555 13.00-16.00 รายงานตัวเวลา 12.00 - 12.30
7 000206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 535-539 22 พ.ย. 2555 09.00-15.00 รายงานตัวเวลา 08.00 - 08.30
8 000207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 535-539 23 พ.ย. 2555 09.00-15.00 รายงานตัวเวลา 08.00 - 08.30
9 000330 Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ห้อง SEAR (132-133) 23 พ.ย. 2555 09.00-16.00 รายงานตัวเวลา 08.00 - 08.30
10 000331 Cross word ม.4-ม.6 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ห้อง SEAR (132-133) 23 พ.ย. 2555 09.00-16.00 รายงานตัวเวลา 08.00 - 08.30
11 000332 A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 541 23 พ.ย. 2555 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 08.00 - 08.30
12 000333 A Math ม.4-ม.6 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 542 23 พ.ย. 2555 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 08.00 - 08.30
13 000334 คำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 541-542 22 พ.ย. 2555 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 08.00 - 08.30
14 000335 คำคม ม.4-ม.6 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 541-542 22 พ.ย. 2555 13.00-16.00 รายงานตัวเวลา 12.00 - 12.30
15 000336 ซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 548 22 พ.ย. 2555 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 08.00 - 08.30
16 000337 ซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 549 22 พ.ย. 2555 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 08.00 - 08.30


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
ติดต่อผู้ดูแลระบบ ลัดดาวรรรณ ชุณหพิมล บน facebook [email protected]
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]