หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ลำดับ ID No. กิจกรรม จำนวนทีม
1 000300 1.000 เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 ทีม 5 คน/ครู 2 คน 18
2 000301 1.000 เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 ทีม 5 คน/ครู 2 คน 16
3 000302 2.000 โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 ทีม 5 คน/ครู 2 คน 19
4 000303 2.000 โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 ทีม 5 คน/ครู 2 คน 18
5 000304 3.000 ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 ทีม 5 คน/ครู 2 คน 2
6 000305 4.000 ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 ทีม 20 คน/ครู 5 คน 3
7 000306 5.000 ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 ทีม 20 คน/ครู 5 คน 3
8 000307 6.000 เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 28
9 000308 6.000 เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 22
10 000309 7.000 มารยาทไทย ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 36
11 000310 7.000 มารยาทไทย ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 32
12 000311 8.000 สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 ทีม 10 คน/ครู 3 คน 10

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
ส่วนระดับเขตพื้นที่ ติดต่อ ลัดดาวรรณ ชุณหพิมล 0864781040
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]