หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) [กลุ่ม สพม.ตรัง 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ กิจกรรมท้องถิ่น
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 134 75 64.1% 19 16.24% 15 12.82% 8 6.84% 117
2 โรงเรียนวิเชียรมาตุ 104 63 64.95% 17 17.53% 11 11.34% 6 6.19% 97
3 โรงเรียนบูรณะรำลึก 87 58 68.24% 19 22.35% 3 3.53% 5 5.88% 85
4 โรงเรียนกันตังพิทยากร 99 37 44.05% 20 23.81% 17 20.24% 10 11.9% 84
5 โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 76 37 50.68% 12 16.44% 14 19.18% 10 13.7% 73
6 โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 85 35 44.87% 22 28.21% 10 12.82% 11 14.1% 78
7 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 55 35 67.31% 12 23.08% 2 3.85% 3 5.77% 52
8 โรงเรียนสภาราชินี 2 66 33 54.1% 12 19.67% 7 11.48% 9 14.75% 61
9 โรงเรียนห้วยยอด 72 29 43.94% 20 30.3% 6 9.09% 11 16.67% 66
10 โรงเรียนวังวิเศษ 82 27 36.99% 22 30.14% 16 21.92% 8 10.96% 73
11 โรงเรียนรัษฎา 72 27 42.86% 13 20.63% 12 19.05% 11 17.46% 63
12 โรงเรียนตรังวิทยา 63 23 41.07% 9 16.07% 6 10.71% 18 32.14% 56
13 โรงเรียนปัญญาวิทย์ 63 19 32.76% 24 41.38% 8 13.79% 7 12.07% 58
14 โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ 71 19 28.36% 20 29.85% 12 17.91% 16 23.88% 67
15 โรงเรียนสามัคคีศึกษา 71 19 30.16% 15 23.81% 15 23.81% 14 22.22% 63
16 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 74 16 25.4% 20 31.75% 11 17.46% 16 25.4% 63
17 โรงเรียนคันธพิทยาคาร 46 16 35.56% 10 22.22% 9 20% 10 22.22% 45
18 โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ 64 15 25% 16 26.67% 15 25% 14 23.33% 60
19 โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง 59 15 28.85% 13 25% 10 19.23% 14 26.92% 52
20 โรงเรียนดรุโณทัย 32 14 50% 6 21.43% 5 17.86% 3 10.71% 28
21 โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ 61 13 23.21% 12 21.43% 15 26.79% 16 28.57% 56
22 โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ 52 13 26% 10 20% 15 30% 12 24% 50
23 โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ 30 12 41.38% 8 27.59% 3 10.34% 6 20.69% 29
24 โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม 52 12 27.91% 5 11.63% 14 32.56% 12 27.91% 43
25 โรงเรียนประชาวิทยา 35 12 34.29% 4 11.43% 11 31.43% 8 22.86% 35
26 โรงเรียนบางดีวิทยาคม 44 11 28.21% 11 28.21% 6 15.38% 11 28.21% 39
27 โรงเรียนตรังรังสฤษฎิ์ 45 10 25% 12 30% 3 7.5% 15 37.5% 40
28 โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา 37 9 29.03% 7 22.58% 7 22.58% 8 25.81% 31
29 โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา 67 8 15.69% 19 37.25% 10 19.61% 14 27.45% 51
30 โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 45 8 22.22% 11 30.56% 7 19.44% 10 27.78% 36
31 โรงเรียนพรศิริกุล 33 8 25.81% 10 32.26% 9 29.03% 4 12.9% 31
32 โรงเรียนนาโยงวิทยาคม 45 8 25.81% 10 32.26% 6 19.35% 7 22.58% 31
33 โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข 65 6 11.32% 16 30.19% 15 28.3% 16 30.19% 53
34 โรงเรียนน้ำผุด 31 5 22.73% 8 36.36% 5 22.73% 4 18.18% 22
35 โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3 31 4 13.33% 12 40% 8 26.67% 6 20% 30
36 โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา 23 3 15% 5 25% 5 25% 7 35% 20
37 โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ 28 2 7.69% 5 19.23% 8 30.77% 11 42.31% 26
38 โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ 17 2 16.67% 3 25% 1 8.33% 6 50% 12
39 โรงเรียนในเตาพิทยาคม 36 1 4.35% 4 17.39% 10 43.48% 8 34.78% 23
40 โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา 3 0 0% 0 0% 0 0% 3 100% 3
41 โรงเรียนนูรูลอิงซานมูลนิธิ 4 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
ส่วนระดับเขตพื้นที่ ติดต่อ ลัดดาวรรณ ชุณหพิมล 0864781040
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]