หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนในสังกัด สพม.เขต 13

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000191 การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง สนามโรงเรียนวัดควนวิเศษ 12 พ.ย. 2555 08.00-11.30
-
2 000192 การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
-
00.00-00.00
-
3 000198 สภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ห้องประชุม ห้อง 572 12 พ.ย. 2555 08.30-12.00
-
4 000199 สภานักเรียน ม.4-ม.6 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ห้องประชุม ห้อง 571 13 พ.ย. 2555 08.30-12.00
-
5 000202 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ห้องประชุมอาคาร5 ชั้น 8 ห้อง ส่วนหน้า 13 พ.ย. 2555 08.30-12.00
-
6 000203 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ห้องประชุมอาคาร5 ชั้น 8 ห้อง ส่วนหลัง 13 พ.ย. 2555 08.30-12.00
-
7 000206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ห้องสมุดอาคาร5. ชั้น ชั้น5 12 พ.ย. 2555 08.30-12.00
-
8 000207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ห้องสมุด. อาคาร 5 ชั้น 5 12 พ.ย. 2555 08.30-12.00
-
9 000330 Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ห้อง 228 13 พ.ย. 2555 08.30-12.00
-
10 000331 Cross word ม.4-ม.6 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ห้อง 225 13 พ.ย. 2555 08.30-12.00
-
11 000332 A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ห้อง 566 13 พ.ย. 2555 08.30-12.0
-
12 000333 A Math ม.4-ม.6 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ห้อง 572 13 พ.ย. 2555 08.00-12.00
-
13 000334 คำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ห้อง 239 13 พ.ย. 2555 08.30-12.00
-
14 000335 คำคม ม.4-ม.6 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ห้อง 2310 13 พ.ย. 2555 08.30-12.00
-
15 000336 ซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ห้อง 242 13 พ.ย. 2555 08.30-12.00
-
16 000337 ซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ห้อง 243 13 พ.ย. 2555 08.30-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
ส่วนระดับเขตพื้นที่ ติดต่อ ลัดดาวรรณ ชุณหพิมล 0864781040
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]