สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม สพม. เขต ๓๘ (สุโขทัย,ตาก)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม โรงเรียนแม่กุวิทยาคม โรงเรียนราษฎร์วิทยา และโรงเรียนภัทรวิทยา จังหวัดตาก
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 12 1. นางสาวรัตนาภรณ์  ปินทา
2. นายวิทยา  จันแก้วปง
3. นางสาวศิริพร  จันทร์แก้วปง
 
1. นางสาวศศิมน  ศรีกุลวงศ์
2. นางสุวรินทร์  ฉิมสุด