สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม สพม. เขต ๓๘ (สุโขทัย,ตาก)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม โรงเรียนแม่กุวิทยาคม โรงเรียนราษฎร์วิทยา และโรงเรียนภัทรวิทยา จังหวัดตาก
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  อินต๊ะ
2. เด็กหญิงสุวนันท์  จรูญวนาลัย
 
1. นายนพพร  ยาใจ
 
2 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 76 เงิน 4 1. เด็กหญิงเสาวณีย์  ดอนคำมูล
 
1. นายจีรศักดิ์  ลิไทสง
 
3 ศิลปะ เดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 77 เงิน ชนะเลิศ 1. นายวัชรพงษ์  กิตติราช
 
1. นายจีรศักดิ์  ลิไทสง
 
4 ศิลปะ เดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุภาวดี  ขจรเกียรติสกุล
 
1. นายจีรศักดิ์  ลิไทสง
 
5 ศิลปะ เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศรวณีย์  มีสมพร
 
1. นายจีรศักดิ์  ลิไทสง
 
6 ศิลปะ เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐวุฒิ  เตจ๊ะ
 
1. นายจีรศักดิ์  ลิไทสง