สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแม่อุสุ สพม. เขต ๓๘ (สุโขทัย,ตาก)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม โรงเรียนแม่กุวิทยาคม โรงเรียนราษฎร์วิทยา และโรงเรียนภัทรวิทยา จังหวัดตาก
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.4-ม.6 48.4 เข้าร่วม 8 1. นางสาวอุมาพร  คัมภีร์เสนา
 
1. นางชวัลลักษณ์  บุญลือ
 
2 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 17.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวศิริรัตน์  พิชิตสกุล
 
1. นางสาวปาริชาติ  ใจยาน๊ะ
 
3 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.4-ม.6 38 เข้าร่วม 7 1. นางสาวศิริรัตน์  หีบทรัพย์สาร
 
1. นางสาวพิศมัย  กิ่งสกุล
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.4-ม.6 43 เข้าร่วม 11 1. นางสาวน่อแปละเก่  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางสาวสุวดี  คำน่าน