สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแม่อุสุ สพม. เขต ๓๘ (สุโขทัย,ตาก)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม โรงเรียนแม่กุวิทยาคม โรงเรียนราษฎร์วิทยา และโรงเรียนภัทรวิทยา จังหวัดตาก
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 83.4 ทอง 5 1. นางสาวชุติมา  ทรัพย์สินพนาไพร
2. นางสาวพิมพ์พร  สถิตพนาไพร
3. นางสาวมาลา  อรุณอร่ามศรี
4. นางสาวศรีพิมพ์  ไพรแสงพงษ์
5. นางสาวสุดนภา  ฐานกรณ์สกุล
 
1. นางสาวจินตนา  กระจาย
2. นางสาวอุไรวรรณ  ปิจิตร
 
2 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายพรชัย  ทังสุรชัย
2. นายมานพ  ขจรเดชวนา
3. นายเดชา  ตรีกมล
 
1. นางปรตา  จันทาวงศ์
 
3 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวมะงุยซา  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางกัลลญา  แก้วมณี
 
4 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอารีย์  ไม่มีนามสกุล
 
1. นายณวัฒน์เมธัส  อุ่นแก้ว
 
5 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นางสาวมะงุยซา  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางกัลลญา  แก้วมณี
 
6 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 80.5 ทอง 6 1. นางสาวดอกฝ้าย  วนารัตนชัย
 
1. นางสาวพิศมัย  กิ่งสกุล