สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนแม่สลิดหลวงวิทยา สพม. เขต ๓๘ (สุโขทัย,ตาก)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม โรงเรียนแม่กุวิทยาคม โรงเรียนราษฎร์วิทยา และโรงเรียนภัทรวิทยา จังหวัดตาก
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.4-ม.6 68 ทองแดง 8 1. นายปูลู  เลิศวิริยภาพ
 
1. นายธรรมนูญ  แจ่มอยู่
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.4-ม.6 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายสุรชัย  วรวนัส
 
1. นายคมสัน  สุนันทนาการ