สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนแม่สลิดหลวงวิทยา สพม. เขต ๓๘ (สุโขทัย,ตาก)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม โรงเรียนแม่กุวิทยาคม โรงเรียนราษฎร์วิทยา และโรงเรียนภัทรวิทยา จังหวัดตาก
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 72.5 เงิน 7 1. นางสาวน่อวาเลอ  ไม่มีนามสกุลตาม ทร. 14
2. นางสาวพนิดา  ไม่มีนามสกุลตาม ทร. 14
3. นางสาววรนาถ  ไม่มีนามสกุลตาม ทร. 14
 
1. นางสาวทิพวรรณ  ประวัง
2. นางสาวมลิวัลย์  ช่างพูด
 
2 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 71 เงิน 8 1. นางสาวรักพันใจ  งานบรรลุผล
 
1. นางสุดาวดี  แพรประสิทธิ์