สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโสภณวรคุณวิทยา สพม. เขต ๓๘ (สุโขทัย,ตาก)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม โรงเรียนแม่กุวิทยาคม โรงเรียนราษฎร์วิทยา และโรงเรียนภัทรวิทยา จังหวัดตาก
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 1 เข้าร่วม 13 1. สามเณรสุวิทย์  ชัชวาลวงศ์บุญ
 
1. นายประยูร  อุปสอด
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 5 1. สามเณรพงศกร  บุญทา
 
1. นางสาวมนัชญา  ศรนารายณ์