สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. เขต ๓๘ (สุโขทัย,ตาก)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม โรงเรียนแม่กุวิทยาคม โรงเรียนราษฎร์วิทยา และโรงเรียนภัทรวิทยา จังหวัดตาก
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายศิริวัฒน์  ทรรศนะวารี
 
1. นางทิพยา  สิริสุวัณณ์
 
2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 12 1. นายพิศาล  ขัติครุฑ
 
1. นายวินัย  หาญพรม
 
3 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 52.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอรภาณี  สิทธิโสภณ
 
1. นางสาวรัตนากรณ์  สอนสมฤทธิ์